Header Ads

Showing posts with label education. Show all posts
Showing posts with label education. Show all posts

கேம்பிரிட்ஜ் தேர்வுகள்: உலக அளவில், 26 இந்திய மாணவர்கள் சாதனை..

by Friday, November 24, 2017
கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சென்ற கல்வியாண்டு நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளின் முடிவுகள் வெளியாகின. அதில் பல இந்திய மாணவர்கள் அதிக அளவில் ம...Read More
Powered by Blogger.