விரிவான செய்திகள்

 

அதிரும் பாரிய நடவடிக்கை: ஒரு நகரமே முற்றுகையில் !

19 April, 2013 by admin

சமீபத்தில் நடைபெற்ற பொஸ்டன் குண்டுவெடிப்பின் சூத்திரதாரிகள் அடையாளம் கணப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களை துரத்தும் பொலிசார்... முழுச் செய்தியையும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும் !


|    செய்தியை வாசித்தோர்: 65539

DMCA.com